Neler Yapıyoruz

İşinizi Kurmak ve Büyütmek İçin Çözümler Üretiyoruz

Konusunda Uzman Ekip Arkadaşlarımız ve Dünya Genelinde Bulunan İş Ortaklarımızla Hedeflerinize Ulaşmanıza Yardımcı Olacak Çözümler Üretiyoruz.

Basamakları Bizimle Çıkarken, Ölçülebilir İş Geliştirme Stratejilerimiz ve Aksiyon Planlarımızla Sürdürülebilir Büyüme Sağlıyoruz.

Danışmanlık

Danışmanlık

TS EN ISO 9001:2015 standardı bağlamında Proseslerin ve prosesler arası ilişkilerin
belirlenmesi ve sistematik olarak yönetilmesine ilişkin şartların aktarımı.
Belirlenen proseslere ait risk ve fırsatların ele alınmasına yönelik yöntemler konusunda
bilgi aktarımı.

Belgelendirme

Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyonu içinde yer alan Kuruluş İçeriği ve Kapsamı,
Politika, Hedefler ve Proseslerin gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan dokümanların hazırlanması konusunda katılımcılara yol gösterici bilgilerin aktarılması.

Yazılım Çözümleri

Kalite Yönetim Sisteminin planlanmış düzenlemelere, standardın şartlarına ve kuruluş tarafından oluşturulan Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uyup uymadığını, etkin olarak uygulanıp uygulanmadığını ve sürdürülüp sürdürülmediğini belirlemek için planlı aralıklarla gerçekleştirilen kuruluş içi kalite tetkikleri ve tedarikçi tetkikleri İçin tetkik görevlilerinin eğitilmesidir.

Devlet Destekleri

TS EN ISO 9001:2015 standardı bağlamında Proseslerin ve prosesler arası ilişkilerin
belirlenmesi ve sistematik olarak yönetilmesine ilişkin şartların aktarımı.
Belirlenen proseslere ait risk ve fırsatların ele alınmasına yönelik yöntemler konusunda
bilgi aktarımı.

Marka Tescili

Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyonu içinde yer alan Kuruluş İçeriği ve Kapsamı,
Politika, Hedefler ve Proseslerin gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan dokümanların hazırlanması konusunda katılımcılara yol gösterici bilgilerin aktarılması.

Akademi

Kalite Yönetim Sisteminin planlanmış düzenlemelere, standardın şartlarına ve kuruluş tarafından oluşturulan Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uyup uymadığını, etkin olarak uygulanıp uygulanmadığını ve sürdürülüp sürdürülmediğini belirlemek için planlı aralıklarla gerçekleştirilen kuruluş içi kalite tetkikleri ve tedarikçi tetkikleri İçin tetkik görevlilerinin eğitilmesidir.

Girişimlerimiz

Yönettiğimiz Harika Girişimler