ArabicEnglishRussianTurkish

Yatırım Teşvik Belgesi Nedir?

Teşvik belgesi, yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden, yatırımın bu değerler ve tespit edilen şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından istifade imkanı sağlayan bir belge olup Kararın amaçlarına uygun olarak gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenir.

Yatırım Teşvik sistemi

Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen Yatırım Teşvik Belgesi, tasarrufları yatırıma yönlendirmek amacıyla katma değeri yüksek, ileri ve uygun teknolojileri kullanarak bölgeler arası gelişmişlik düzeyleri arasındaki farkları azaltmak, istihdam yaratmak ve uluslararası rekabet gücü sağlamak için yatırımların devlet tarafından desteklenmesi adına verilen bir belgedir.

Bu kapsamda yatırımcı direkt nakit desteği yerine; gümrük vergisi muafiyeti, katma değer vergisi istisnası, faiz desteği, sigorta primi işveren hissesi desteği, sigorta primi desteği, gelir vergisi stopajı desteği, vergi indirimi ve yatırım yeri tahsisi gibi teşvik araçlarıyla desteklenir.

Teşvik; belirli ekonomik ve sosyal faaliyetlerin diğerlerine oranla daha fazla ve hızlı gelişmesini sağlamak amacıyla, kamu tarafından çeşitli yöntemlerle verilen maddi veya manevi destek, yardım ve özendirmeler olarak tanımlanmakta olup, amaçlarını kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

• Tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesi,

• Üretim ve istihdamın artırılması,

• Uluslararası rekabet gücünü artıracak ve araştırmageliştirme içeriği yüksek bölgesel ve büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımların özendirilmesi,

• Uluslararası doğrudan yatırımların artırılması,

• Bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması,

• Kümelenme ve çevre korumaya yönelik yatırımlar ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi

Yatırımlarınız için alabileceğiniz teşvik ve destekler için bizimle iletişime geçerek uzmanlarımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz...