ArabicEnglishRussianTurkish

TÜBİTAK Desteklerinin Amacı Nedir?

TÜBİTAK; gerek KOBİ’ler, gerek üniversiteler, gerekse sanayi ve girişimcilik alanlarında araştırma- geliştirme ile ilgili çalışmalara önemli ölçüde katkı sağlayarak ülke sanayisi ve akademik kurumlarının global ölçekte rekabetçi bir yapıya bürünmelerini amaçlamaktadır.

TÜBİTAK’ın Hangi Destekleri Bulunmaktadır?

TÜBİTAK özel sektöre, kamu kurumlarına ve üniversitelere AR-GE konularında destek sağlamaktadır.

 

.a. Sanayi AR-GE Proje Destekleri (Teknoloji ve Yenilik Destekleri Başkanlığı) (TEYDEB) Destekleri);

1. Sanayi AR-GE Projeleri Destekleme Programı (1501),

2. Proje Pazarları Destekleme Programı (1503),

3. KOBİ Yararına Teknoloji Transferi Destek Programı (1505),

4. KOBİ AR-GE Başlangıç Destek Programı (1507),

5. Uluslararası Sanayi AR-GE Projeleri Destekleme Programı (1509),

6. Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Destekleme Programı (1511),

7. Girişim Sermayesi Destekleme Programı (1514),

8. Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı (1513),

9. Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmana Yönelik Destek Programı (1601).

b. Akademik AR-GE Destekleri (Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Destekleri);

1. Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Denetleme Programı (1001),

2. Hızlı Destek Programı (1002),

3. Patent Başvurusu Teşvik ve Destekleme Programı (1008),

4. Uluslararası Bilimsel Araştırma Projelerine Katılma Programı (1011),

5. Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı (3501).

c. Kamu Kurumları AR-GE Destekleri (ARDEB Desteği)

1. Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projeleri Destekleme Programı (1007).

d. Girişimcilik Destek Programları

1. Girişimcilik Aşamalı Destek Programı (1512),

2. Girişimcilik ve Yenilikçilik Eğitim ve Araştırma Faaliyetlerini Destekleme Programı (2239),

3. Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışmaları Programı (2238).

TÜBİTAK destek programlarının amaçları nelerdir?

a. AR-GE kültürü ve AR-GE yapılanmasının oluşturulması,

b. Üniversite-Sanayi işbirliğinin oluşturulması,

c. AR-GE yapabilmenin ve başarabilmenin verdiği moral ve özgüven,

d. İthalatı azaltan yerli ürünler geliştirilmesi,

e. Nitelikli işgücü istihdamının artırılması.

TÜBİTAK destek programlarına nasıl başvurulur?

Başvurular TÜBİTAK’ın web sayfasından alınmaktadır. Öncelikle TÜBİTAK’ın web sayfasından kullanıcı kaydı yapılmalıdır. Daha sonra varsa firma kaydı yapılmalıdır. Daha sonra web sayfasından projeye ilişkin bilgiler girilir. Projeyle ilgili başvuru evrakları ve web sayfasından alınacak çıktılar posta yoluyla TÜBİTAK’a iletilir. TÜBİTAK tarafından kullanıcı/yürütücü yetkilendirilmesi yapılır.

TÜBİTAK destekleri için bizimle iletişime geçerek uzmanlarımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz...