ArabicEnglishRussianTurkish

Ticaret Bakanlığı Destekleri

Ticaret Bakanlığı, kendisine bağlı birimler ile yetki vermiş olduğu İhracatçı Birlikleri, TTGV gibi kurumlar aracılığıyla destek programları yürütmektedir. Yetki verdiği kurumlara destek programı için finansman sağlamakta ve programın yürütülmesini kontrol etmektedir.

Ticaret Bakanlığı’nın hangi destekleri bulunmaktadır?

Ticaret Bakanlığı destekleri genelde ihracatın artırılmasını sağlamaya yönelik araçlar olup, mevcut destekleri 3 alt başlık atlında toplamak mümkündür.

1. Destek Programları:

a. Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesi,
b. Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi,
c. Araştırma-Geliştirme (AR-GE) Yardımı,
d. İstihdam Yardımı,
e. Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi,
f. Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi,
g. Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi,
h. Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği,
i. Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi,
j. Tasarım Desteği,
k. Teknik Müşavirlik Firmalarının Yurt Dışındaki Faaliyetlerinin Desteklenmesi,
l. Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımları,

2. Özel Statülü Şirketler,

3. Dâhilde ve Hariçte İşleme Rejimleri ile Vergi, Resim ve Harç İstisnası Uygulaması:

a. Dâhilde İşleme Rejimi,
b. Hariçte İşleme Rejimi,
c. Vergi, Resim ve Harç İstisnası Uygulaması

Ticaret Bakanlığı Destekleri için bizimle iletişime geçerek uzmanlarımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz.