ArabicEnglishRussianTurkish

TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

Bu eğitim ISO 9001:2015’in tarihçesi ve gelişimi, yapısı, anahtar terimler, tanımlar ve ISO tarafından standartlaştırılmış yüksek seviye yapı hakkında detaylı bir anlayış kazanılmasını sağlar.

TS EN ISO 9001:2015 Risk Tabanlı Proses Yönetimi Eğitimi

TS EN ISO 9001:2015 standardı bağlamında Proseslerin ve prosesler arası ilişkilerin
belirlenmesi ve sistematik olarak yönetilmesine ilişkin şartların aktarımı.
Belirlenen proseslere ait risk ve fırsatların ele alınmasına yönelik yöntemler konusunda
bilgi aktarımı.

TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi​

Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyonu içinde yer alan Kuruluş İçeriği ve Kapsamı,
Politika, Hedefler ve Proseslerin gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan dokümanların hazırlanması konusunda katılımcılara yol gösterici bilgilerin aktarılması.

TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi ​

Kalite Yönetim Sisteminin planlanmış düzenlemelere, standardın şartlarına ve kuruluş tarafından oluşturulan Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uyup uymadığını, etkin olarak uygulanıp uygulanmadığını ve sürdürülüp sürdürülmediğini belirlemek için planlı aralıklarla gerçekleştirilen kuruluş içi kalite tetkikleri ve tedarikçi tetkikleri İçin tetkik görevlilerinin eğitilmesidir.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimleri

Mevcut ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı, ilk defa 1979 yılında BS 5750 adıyla BSI tarafından yayınlandı. Daha sonra ISO 9000 standart serisi olarak Uluslararası Standartlar Organizasyonu ISO tarafından 1987 yılında Uluslararası Standart olarak hazırlanmış ve 1994'de revize edilmiştir.

ISO 9001 eğitimleri genel katılıma açık olarak düzenlendiği gibi kuruluşunuza özel olarak da düzenlenebilir.