ArabicEnglishRussianTurkish

Avrupa Birliği Programları

Avrupa Birliği (AB) programları yada Birlik programları, AB politikalarının uygulama araçlarından biri olup, üye devletler arasında işbirliğini teşvik ederek, AB politikalarının hedeflerine ulaşmasını amaçlamaktadır.

Ülkemizin Birlik programlarına katılımına ilişkin şartları düzenleyen temel belge, 26 Şubat 2002 tarihinde imzalanmıştır.

Avrupa Birliği Destekleri Nelerdir? Kimler Faydalanabilir?

Bireyler, işletmeler, sivil toplum kuruluşları (STK), kamu kurumları ve üniversiteler, genel politika ve strateji öncelikleri doğrultusunda hazırladıkları projeler aracılığıyla, AB Programlarından istifade edebilmektedir. AB Programları ülkeler arası işbirliğinin geliştirilmesini amaçladığından, programlara yapılan başvuruların genel olarak farklı ülkelerden ortaklarla yapılması gerekmektedir.

AB Programları, çok yıllı mali çerçeve olarak adlandırılan yedi yıllık genel bütçe çerçevesinde Avrupa Parlamentosu ve Konsey’in onayı ile yürürlüğe konulan kurucu mevzuata dayanarak uygulanmaktadır. Programlar, teklif çağrılarını yayımlayan Avrupa Komisyonunun ilgili genel müdürlükleri, yürütme ajansları ve/veya ulusal ajanslar tarafından yürütülmektedir.

Programların bütçesi AB genel bütçesinden sağlanan tahsisat ile oluşturulmaktadır. AB programları, AB tarafından ortaya konulan genel politika ve hedeflere uygun olarak tasarlanmaktadır. 2021-2024 döneminde Avruoa Komisyonu tarafından ortaya konan 6 öncelik ve 2020 yılında COVID-19 Salgını sonrasında ortaya konan Avrupa Toparlanma Planı çerçevesinde 2021-2027 dönemi AB programları oluşturulmuştur.

Ülkemizin 2021-2027 döneminde AB programlarına katılımına ilişkin çalışmalar devam etmektedir.

4 Ekim 2019 tarihinde yayınlanan “AB’den Sağlanacak Katılım Öncesi Fonların ve AB Birlik Programlarına Katılımın Yönetimi ile İlgili 2019/20 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi” ile ilgili kurumların üst düzey yöneticilerinin katılımıyla AB Başkanı başkanlığında AB Programları ve Ajansları Kurulu oluşturulmuştur. Kurul, 4 Şubat 2020 ve 27 Ekim 2020 tarihlerinde toplanmıştır.

27 Ekim 2020 tarihli toplantıda ülkemizin katılım sağladığı Programlara 2021-2027 döneminde de prensipte katılım kararı alınmıştır. İlaveten, ülkemizin 2006-2016 yılları arasında katılım sağladığı kültür alanındaki Yaratıcı Avrupa Programına da katılım yönünde prensip kararı alınmıştır.

Bu Programlar:

  • Erasmus Programı
  • Ufuk Avrupa
  • Avrupa Dayanışma Programı-ESC
  • Sivil Koruma Mekanizması
  • Yaratıcı Avrupa
  • Gümrükler
  • Vergilendirme

 

Avrupa Birliği Programları ve Destekleri için bizimle iletişime geçerek uzmanlarımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz.